POWIAT
Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020.
Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020.
Spotkanie otworzył Wicewojewoda Województwa Dolnośląskiego Jarosław Kresa, pełnomocnik powiatowy PiS, przywitał przedstawicieli komitetów PiS z Bielawy, Dzierżoniowa, Niemczy, Łagiewnik, Piławy Górnej oraz Pieszyc.
Zabierając głos minister Michał Dworczyk podziękował zebranym za ogrom pracy jaka została włożona w okręgu wałbrzyskim w wygrane wybory do Sejmu RP. Dzisiaj najważniejszym zadaniem, jakie stanęło przed nami, są zbliżające się wybory prezydenckie. Musimy maksymalnie zmobilizować się i tak przeprowadzić kampanię wyborczą, aby nasz kandydat Andrzej Duda, zwyciężył już w pierwszej turze. Jest to możliwe pod warunkiem, że nie spoczniemy na laurach, ale ciężką i rzetelną pracą wesprzemy kandydata na prezydenta. Musimy wykorzystać wszystkie dostępne środki w tym prasę lokalną, serwisy internetowe (PiS i ORP), ulotki, foldery i co jest bardzo ważne na rozmowy z sąsiadami, przyjaciółmi i znajomymi mające na celu zapoznanie z programem i przekonanie ich do poparcia Andrzeja Dudy - apelował. Ważna jest również nasza aktywność na portalach społecznościowych, w których powinniśmy zamieszczać wpisy i komentarze promujące Dobrą Zmianę dla Polski - dodał.
Przedstawił program PiS dla naszego okręgu, który został podzielony na cztery obszary: infrastruktura komunikacyjna; rewitalizacja terenów poprzemysłowych - innowacyjna gospodarka; obszary wiejskie i rolnictwo; społeczeństwo obywatelskie i ochrona dziedzictwa narodowego. Szef KPRM Michał Dworczyk mówiąc o szczegółach założeń programowych dla południowego regionu Dolnego Śląska wskazał m.in. budowę drogi ekspresowej S8 do Kłodzka. W trakcie realizacji jest budowa Trasy Sudeckiej - obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382, wkrótce przetarg na 2 etap budowy, są zarezerwowanie środki - powiedział. Przejmujemy linie kolejowe od PKP PLK i uruchamiamy połączenia. Dobrym przykładem jest linia kolejowa do Bielawy, która jest już uruchomiona, a wkrótce rozpoczną się prace odtworzeniowe na linii Wrocław - Kobierzyce - Łagiewniki - Niemcza - Piława Górna. Oddanie linii do użytku planowane jest na rok 2021 - powiedział. Minister mówiąc o założeniach programowych wskazał też dodatkowe fundusze na renowację zabytków w regionie - w tym katedry w Świdnicy. "Chcemy też w znacznym stopniu wesprzeć sport i budowę infrastruktury sportowej, m.in. w Dzierżoniowie" - dodał.
Zapewnił, że szczegółowy program dla regiony zostanie wkrótce przedstawiony a co najważniejsze jest zatwierdzony przez Radę Ministrów i są zabezpieczone w budżecie środki na jego realizację.
Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020. Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020. Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020. Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020. Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020. Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020.
Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020. Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020. Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020. Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020. Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020. Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020.
Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020. Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020. Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020. Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020. Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020. Spotkanie z komitetami PiS w powiecie dzierżoniowskim - 04.01.2020.
Tekst i foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.