MIASTO
PROGRAM MIESZKANIOWY DLA DZIERŻONIOWA na lata 2020-2024
PROGRAM MIESZKANIOWY DLA DZIERŻONIOWA na lata 2020-2024

Radni Klubu Radnych” Prawo i Sprawiedliwość” jako klub opozycyjny kilkakrotnie sygnalizował niezbyt zadowalający sposób gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniowa.
Pan Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski zareagował na nasze sugestie i pismem okólnym Nr 76/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku, powołał Zespół do opracowania dokumentu pn. Program mieszkaniowy dla miasta Dzierżoniowa na lata 2020-2023.
Program opisuje aktualny stan mieszkalnictwa, diagnozuje potrzeby i wyznacza jego kierunki rozwoju w latach 2020-2024. Wprowadza także nowe rozwiązania, niestosowane do tej pory w Dzierżoniowie.
Program określa też podstawowe kierunki działania Gminy w gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi. Zawiera m.in. prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, opis działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Zastanawiający jest brak zainteresowania ze strony władz miasta rządowym programem mieszkaniowym tzw. „Mieszkanie +”. Brak zainteresowania wynika ponoć z tego, że ów program jest kosztowniejszy w realizacji od - na przykład - budownictwa mieszkaniowego proponowanego przez TBS. W przedstawionym radnym Programie brak jest jakiejkolwiek analizy porównawczej kosztów wybudowania 1 m2 powierzchni mieszkania w programie „Mieszkanie+” i TBS.
Poniżej zamieszczamy pełną treść „programu mieszkaniowego... ”który będzie realizowany przez najbliższe lata.

PROGRAM MIESZKANIOWY DLA DZIERŻONIOWA na lata 2020-2024 >>
Kazimierz Szabat, radny PiS. Kontakt telefon do Biura RM: (74)645 08 24; e-mail: ajanas@um.dzierzoniow.pl