MIASTO
157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe.
157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy.
Środowiska patriotyczne Dzierżoniowa uczciły w środę 157. rocznicę wybuchu zrywu. Zapaleniem zniczy oraz modlitwą przed Pomnikiem Losów Ojczyzny oddaliśmy hołd powstańcom i członkom Rządu Narodowego Powstania Styczniowego.
Powstanie Styczniowe było największym w XIX w. polskim zrywem narodowym. "Po jego klęsce Polaków spotkały represje, wielkie zsyłki w głąb Rosji, gdzie wywożone były całe rodziny. Zwiększono represje w szkolnictwie wprowadzając zakaz posługiwania się językiem polskim. Po tym powstaniu naród polski przybrał żałobę. Kobiety praktycznie do odzyskania niepodległości chodziły w czarnych sukniach, tworzono biżuterię patriotyczną" - opowiada zastępca dyrektora Muzeum Niepodległości Beata Michalec.
"Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości marszałek Józef Piłsudski, który powstańców styczniowych darzył wielkim szacunkiem, doprowadził do otwarcia na warszawskiej Pradze ich domu weterana. A wszyscy uczestnicy zrywu chodzili w specjalnie uszytych mundurach. Sam marszałek oddawał cześć weteranom, salutując im, nawet jeżeli nie mieli wysokich dystynkcji oficerskich. W okresie międzywojennym stale przypominano młodzieży o tym ważnym powstaniu. Młodzi idąc do Powstania Warszawskiego mieli przed oczyma pamięć o zrywie styczniowym" - przypomniał w swoim wystąpieniu historyk Janusz Maniecki.
Źródło: https://www.dzieje.pl/
157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. 157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. 157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. 157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. 157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. 157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy.
157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. 157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. 157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. 157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. 157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. 157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy.
Foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.