POWIAT
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk w Dzierżoniowie - 28.01.2020.
Poseł na Sejm RP. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Michał Dworczyk w Dzierżoniowie - 28.01.2020.
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, wziął udział w sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego podczas której przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności na rzecz regionu. Ministrowi towarzyszyli Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko.
Minister Michał Dworczyk podczas sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawiał plany na najbliższe lata. Wśród nich są: modernizacja linii kolejowej z Kobierzyc do Piławy Górnej, inwestycje w drogi lokalne, remont stadionu Lechii Dzierżoniów i kolejne etapy budowy obwodnicy Dzierżoniowa. To plany a już wykonano i w trakcie realizacji: modernizację niezwykle ważnej linii kolejowej Bielawa-Dzierżoniów [15 mln zł] i długo wyczekiwane remonty lokalnych dróg w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych [13 mln zł]. 7 domów seniora i przeszło 200 nowych miejsc w żłobkach w ramach projektów #SeniorPlus i #MaluchPlus [5 mln zł]. Kolejne wsparcie na budowę i modernizację gospodarki wodnej [6,5 mln zł].
Przedstawiłem skrót podsumowania aktywności na rzecz mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej, które miałem przyjemność przedstawić w trakcie dzisiejszej Rady Powiatu Dzierżoniów - powiedział Michał Dworczyk.
Odpowiadając na liczne pytania kierowane przez przedstawicieli miasta i okolic wyraźnie zadeklarowałem dalszą wolę intensywnej współpracy. Nie mam wątpliwości, że przed nami wciąż wiele przedsięwzięć i ważnych inwestycji wymagających wspólnej pracy. O to mądre współdziałanie prosiłem dziś wszystkich zgromadzonych na sesji rady powiatu - apelował minister. Jak podkreślał rząd jest zainteresowany współpracą z samorządami.

Źródło: https://www.facebook.com/DworczykMichal/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCq7JG65HkMHHrRMFMwYHECIirEOHJxOTyBR3h2mFjz0efn0gVPacFALjkeP05rple6UZMoyygBUpTr
 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk w Dzierżoniowie - 28.01.2020. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk w Dzierżoniowie - 28.01.2020. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk w Dzierżoniowie - 28.01.2020. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk w Dzierżoniowie - 28.01.2020. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk w Dzierżoniowie - 28.01.2020. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk w Dzierżoniowie - 28.01.2020.
           
Foto: Archiwum PiS Dzierżoniów.