DOLNY ŚLĄSK
Bezprawna rebelia samorządowców PO. Spór o listy wyborców - 25.04.2020.
Bezprawna rebelia samorządowców PO. Spór o listy wyborców - 25.04.2020.
Część prezydentów i burmistrzów miast (głównie politycy PO, bądź ludzie politycznie z nią związani) odmawia udostępnienia Poczcie Polskiej spisu wyborców. Dzieje się to wbrew prawu. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami Poczta ma prawo zwrócić się o „dane potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, a te „przekazywane są w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku”.
Z przykrością informujemy, że burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski odmówił udostępnienia Poczcie Polskiej spisu wyborców. Zagwarantowane w Konstytucji RP prawa wyborcze mieszkańców Dzierżoniowa są zagrożone.

„Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Dz. U. z 2020 r. poz. 695), w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (BPRM.4820.2.3.2020) dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską S. A. czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Poczta Polska S. A. zwraca się z wnioskiem o przekazanie dancyh ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)”.

Oznacza to, że Poczta Polska swoje działania podjęła na podstawie prawa i tę podstawę prawną każdemu z odbiorców wniosku – przekazała. Trudno ocenić, czy prezydent Dulkiewicz i inni samorządowcy pominęli, nie przeczytali, czy też świadomie zignorowali te informacje, faktem jest jednak, że odwołują się one do obowiązujących przepisów.

W dniu 17 kwietnia 2020 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał tzw. „ustawę koronawirusową” z dnia 16 kwietnia br. Art. 99 mówi jasno:
„Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekazywane są operatorowi wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane.”

Źródło www.tvp.info, fragment tekstu oraz grafika wykorzystywana wyłącznie jako prawo cytatu w myśl Art. 29. Prawo cytatu Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.