DZIERŻONIÓW
Apel działaczy opozycji antykomunistycznej oraz samorządowców pierwszej kadencji z lat 1990-94 - 29.04.2020.
Apel działaczy opozycji antykomunistycznej oraz samorządowców pierwszej kadencji z lat 1990-94 - 29.04.2020.

Szanowny Panie Starosto, Państwo Burmistrzowie i Wójtowie
powiatu dzierżoniowskiego

Każdy, kto stanie na drodze przeprowadzenia wyborów prezydenckich, zapisze się na kartach historii obok tych, którzy w imię własnych korzyści gotowi byli poświęcać dobro wspólne.  
Dzierżoniów, 29.04.2020.

Nie pierwszy raz odrodzona Rzeczypospolita Polska znalazła się w trudnym momencie dziejowym. Zawsze jednak udawało się nam – Polakom -w takich dramatycznych sytuacjach znaleźć nić porozumienia i współpracy. Tak było w chwilach wojennych zmagań, okupacyjnej nocy, komunistycznej opresji, stanu wojennego czy w dniach po smoleńskiej tragedii.

Dziś, gdy władze naszego państwa toczą skuteczną walkę z pandemią koronawirusa, należy wykonywać swoje obowiązki z jeszcze większą starannością, traktując je jako służbę dla Ojczyzny.
Przepisy Konstytucji RP nie pozostawiają władzom ale i samorządom alternatywy – wybory prezydenckie odbyć się muszą w terminach określonych w ustawie zasadniczej. W innym wypadku czekać nas może chaos o trudnych dziś do ocenienia skutkach.

Dlatego my – działacze opozycji antykomunistycznej oraz samorządowców pierwszej kadencji z lat 1990-94 apelujemy do Was – obecnych włodarzy gmin i naszego powiatu – zachowajmy się dziś wspólnie jak trzeba.
Konstytucja RP, kodeks wyborczy nakładają na samorządy określone zadania, prosimy – wypełnijcie je Państwo dla dobra Polski i Polaków.

Nie kierujmy się politycznymi względami, nie myślmy o korzyściach i stratach różnych formacji i partii. Dobro Polski i ład demokratycznego państwa wymagają, by stworzone zostały optymalne warunki do przeprowadzenia wyborów prezydenckich i umożliwienie Polakom wypełnienia ich konstytucyjnego prawa.

Wierzymy, że i z tej próby wspólnie wyjdziemy zwycięsko.

Podpisali działacze opozycji antykomunistycznej oraz samorządowcy pierwszej kadencji z lat 1990-94:
Andrzej Bartoszyński; Maria Bensari; Irena Bukalska; Michał Gnus; Stefan Grefling; Kazimierz Janeczko; Jerzy Liburski; Celina Kobelak-Majchrzak; Piotr Majchrzak; Janusz Maniecki; Zdzisław Mikułko; Romana Musiał; Kazimierz Nowak; Wanda Oprysk; Gabriel Patrzykąt; Andrzej Piątek; Ireneusz Wagnerowski
Dzierżoniów 29 kwietnia 2020 r.