DZIERŻONIÓW
PROTEST w sprawie podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych - 30.04.2020.
PROTEST
w sprawie podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych - 30.04.2020.
Dzierżoniów, 30.04.2020.

PROTEST
w sprawie podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych


Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec kolejnej w ciągu 4 miesięcy podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych, obowiązującej od 1 maja 2020r. na terenie miasta Dzierżoniowa, Gminy Dzierżoniów oraz Miasta i Gminy Niemcza.
W związku z pogorszeniem się sytuacji materialnej wielu mieszkańców, związanej z epidemią koronawirusa, obciążanie budżetów domowych dodatkowymi kosztami uznajemy za wysoce nieetyczne i ekonomicznie nieuzasadnione. W naszej ocenie argumentacja ZGPD-7 jest wybiórcza i nie uwzględnia spadku cen paliw oraz zmniejszenia ilości produkowanych odpadów, co wpływa na zmniejszenie kosztów gospodarowania nimi. Zwracamy się z apelem do lokalnych władz o sprawdzenie, czy działania przedsiębiorstw świadczących usługi dla ZGPD-7 nie mają znamion praktyk monopolistycznych.

KLUB RADNYCH MIEJSKICH PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
KLUB RADNYCH POWIATOWYCH PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI