MIASTO - KLUB RADNYCH PiS
Pytanie w sprawie magazynowania odpadów przy ul. Kilińskiego nr 15 w Dzierżoniowie. 
Dzierżoniów 12.10.2020. Szanowny Panie Burmistrzu, na podstawie art.24 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r.poz.506) zwracam się z zapytaniem dotyczącym sytuacji miejsca magazynowania odpadów przy ul. Kilińskiego nr 15 w Dzierżoniowie.

Pytanie w sprawie magazynowania odpadów przy ul. Kilińskiego nr 15 w Dzierżoniowie.