MIASTO - KLUB RADNYCH PiS
ZAPYTANIA ws. Strajku Kobiet w Dzierżoniowie dn. 25 października 2020 r. 
ZAPYTANIA ws. Strajku Kobiet w Dzierżoniowie dn. 25 października 2020 r.
Realizując zadania radnych wynikające m. in. z art. 23 ust. i Ustawy z dnia 8 marca 1990r "O samorządzie gminnym". Tekst jednolity Dz. Ustaw z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 14321, a mianowicie obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami i ich organizacjami, przyjmowania postulatów od wyborców i przedkładania ich właściwym organom do rozpatrzenia zgłaszamy zapytania:

ZAPYTANIA ws. Strajku Kobiet w Dzierżoniowie dn. 25 października 2020 r.
Opowiedź burmistrza na interpelację 23.11.2020.
Opowiedź burmistrza na interpelację 23.11.2020.