MIASTO
30. rocznica wyborów samorządowych w Dzierżoniowie - 27.11.2020.
30. rocznica wyborów samorządowych w Dzierżoniowie - 27.11.2020.
Dzierżoniowscy radni zasadzili w piątek 9 dębów w parku przy kinie "Zbyszek". To symbol minionych ośmiu kadencji dzierżoniowskiej rady. Dziewiąty dąb zasadzono dla upamiętnienia wszystkich dotychczasowych burmistrzów Dzierżoniowa.
W ten sposób samorządowcy symbolicznie uczcili przypadające w tym roku 30-lecie odrodzonego samorządu w Polsce. Ta rocznica upływa w cieniu pandemii koronawirusa i z tego względu nie są planowane inne uroczystości.

Wybory do rad gmin w 1990 zostały zarządzone na dzień 27 maja przez Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego. Były to pierwsze wybory do samorządu terytorialnego w Polsce po jego przywróceniu (zniesiony on został w 1950 i na cztery dekady zastąpiony przez rady narodowe). To właśnie wtedy po raz pierwszy w pełni demokratyczny sposób wybraliśmy swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej Dzierżoniowa. W mieście wszystkie mandaty zdobyli kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej. Pierwszym przewodniczącym Rady Miasta wybrany przez radnych został Mateusz Cegiełka, zastępcami przewodniczącego RM Barbara Margol i Kazimierz Janeczko a burmistrzem Andrzej Bartoszyński, ówczesny przewodniczący Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".

Sejm rozpoczął prace legislacyjne nad reformą samorządową w styczniu 1990. 8 marca 1990 izba uchwaliła pakiet ustaw wprowadzających reformę, w tym ustawę o zmianie konstytucji, ustawę o samorządzie terytorialnym oraz ordynację wyborczą do rad gmin. W gminach do 40 tys. mieszkańców radnych wybierano w okręgach jednomandatowych, a w gminach większych – na zasadzie proporcjonalności. Taki kształt ordynacji wyborczej był owocem kompromisu pomiędzy Obywatelskim Klubem Parlamentarnym (preferującym system większościowy) a innymi klubami (opowiadającymi się za ordynacją proporcjonalną).
Wybierano skład 2383 rad gmin (1547 rad w gminach, 145 rad miejskich w miastach do 40 tys. mieszkańców, 110 rad miejskich w miastach powyżej 40 tys. mieszkańców, 574 rady gminno-miejskich oraz 7 rad dzielnic Warszawy).
30. rocznica wyborów samorządowych w Dzierżoniowie - 27.11.2020. 30. rocznica wyborów samorządowych w Dzierżoniowie - 27.11.2020. 30. rocznica wyborów samorządowych w Dzierżoniowie - 27.11.2020. 30. rocznica wyborów samorządowych w Dzierżoniowie - 27.11.2020. 30. rocznica wyborów samorządowych w Dzierżoniowie - 27.11.2020. 30. rocznica wyborów samorządowych w Dzierżoniowie - 27.11.2020.
Tekst I foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP DzII.