POWIAT
Konferencja prasowa radnych PiS Rady Powiatu Dzierżoniowskiego - 10.12.2010.
Konferencja prasowa radnych PiS Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
- 10.12.2010.
10 grudnia w Dzierżoniowie odbyła się konferencja prasowa Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego. Rok temu przedstawiciele największego klubu w Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego zorganizowali podobne wydarzenie, żeby opinii publicznej przekazać podsumowanie inauguracyjnego roku sprawowania swoich mandatów. Teraz chcieli podzielić się swoimi refleksjami i zaprezentować swoją działalność z ostatnich 12 miesięcy.

Konferencja została podzielona na kilka bloków tematycznych, które zaprezentowali poszczególni członkowie klubu. Łącznie prawie 30 interpelacji i zapytań wystosowanych do Zarządu Powiatu pozwoliło wyciągnąć wiele wniosków. Radny Janusz Maniecki omówił sprawy edukacji i działalności komisji rewizyjnej, której jest członkiem. Natomiast radny Maciej Rojek omówił specyfikę służby zdrowia i środowiska w naszym powiecie.
Przewodniczący klubu Marcin Pięt przedstawił wybrane zakresy tematyczne m.in. sprawy drogowe czy funkcjonowanie Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. I właśnie od tego tematu zaczął swoją wypowiedź. Bo był to temat mocno dyskutowany na listopadowej sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Niestety po raz kolejny radni PiS byli zmuszeni na piśmie przesłać pytania, które na tej sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego zostały skierowane do członków Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego a pozostały one bez odpowiedzi. Jak wynika z wcześniejszych informacji pomysłodawcą powstania tego podmiotu był Starosta Grzegorz Kosowski, a nadzór nad nim prowadzi Wicestarosta Andrzej Bolisęga.
Radni PiS uważają, że w obecnej sytuacji Zarząd Powiatu powinien dokonać zmian w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego polegającej na rozwiązaniu Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki i stworzeniu 2 samodzielnych stanowisk, gdzie jedno będzie z nich dany pracownik pełniłby funkcję rzecznika i odpowiadałby za promocję, natomiast drugi specjalista odpowiadałby za kulturę, sport i turystykę. Takie rozwiązanie jest również sygnalizowane przez niektórych członków koalicji rządzącej. Nadzór nad tymi osobami pełniłby bezpośrednio Starosta dzierżoniowski, ponieważ obecnie Pan Wicestarosta Andrzej Bolisęga, co można wywnioskować z raportu zespołu kontrolnego był niewłaściwy? Kolejny pomysł to pozostawienie Biura Promocji w obecnej formie, lecz zmiana na stanowisku kierownika Biura. W opinii radnych PiS obecna kierownik nie najlepiej wywiązuje się ze swoich obowiązków a czasami jej przekładane wyjaśnienia są niezgodne ze stanem faktycznym.
Janusz Maniecki jako członek zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej stwierdził, że umowy na utrzymywanie ścieżek przyrodniczych w roku 2019 były wykonywane wadliwie i Zespół Kontrolny oczekuje, że w latach kolejnych zostanie to poprawione. Ponadto zakresy umów zdaniem członków zespołu kontrolnego powinny być każdorazowo uaktualniane. Zaniepokojenie Zespołu budzi fakt, iż w 2020 roku nie podpisano z nikim umowy na utrzymanie w porządku ścieżek przyrodniczych, których dotyczyły umowy. Odnośnie premierowego Balu Starosty, który odbył się 1 lutego w Bielawie. Ze środków powiatu dzierżoniowskiego wydano blisko 29 tys. zł. Zespół Kontrolny w swoim podsumowaniu stoi na stanowisku, że są to zbyt duże środki samorządu zaangażowane w organizację takiego przedsięwzięcia. Stwierdzono również, że impreza jest jak najbardziej szczytna, ale powinna odbywać się bez udziału środków publicznych. Na uwagę zasługuje również fakt, iż łączenie finansów prywatnych przy angażowaniu środków z budżetu jest nie do przyjęcia, co miało miejsce w przypadku Balu Starosty. Sporo kontrowersji Zespołu Kontrolnego wzbudziła sprawa organizacji Sowiego Biegu. Otóż z dokumentacji wynika, że tak naprawdę tylko powiat dzierżoniowski poniósł koszt ok. 15 tys. zł realizacji tego biegu, który się nie odbył. Z tym stwierdzeniem nie do końca mogła zgodzić się Kierownik Biura Promocji wskazując na partycypację innych jednostek samorządu terytorialnego w tym zadaniu. Jednak złożone wyjaśnienia przez kierownictwo kontrolowanego podmiotu dla członków Zespołu w tym temacie są niezgodne z stanem faktycznym. Radni wskazują bowiem, że gminy wpłaciły w miesiącu marcu 5.15 tys. zł, zaś w miesiącu czerwcu nastąpił zwrot tych środków. W dniu 18 listopada 2020 roku Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Dzierżoniowskiego postanowiła skierować do Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego wnioski Zespołu Kontrolnego, które są następujące:
 • Bezwzględna poprawa bieżącego nadzoru/kontroli i jej wykonania nad działalnością Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 • Odstąpienie od organizacji imprez masowych (m.in. „Sowi Bieg” i „Bal Starosty”) w 2021r.
 • Rozważenie wniosku Zespołu Kontrolnego (skierowanego do Zarządu Powiatu) o likwidację Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 • Ograniczenie wydatków na promocję powiatu w budżecie powiatu na 2021r. do minimum (środki pozostawić jedynie na gadżety promocyjne).
 • Wystąpienie z Euroregion Glacensis w przypadku dalszego braku pozyskiwania środków w 2021 roku.

 • Maciej Rojek dodał, że Szpital w Dzierżoniowie jest bardzo ważną instytucją służby zdrowia na terenie naszego powiatu. Jego dobro i sprawne funkcjonowanie powinno leżeć każdemu szczególnie na sercu.
  Członkowie Klubu Radnych PiS oprócz sprawowania mandatu radnych powiatowych. Są też osobami działającymi w wielu organizacjach o charakterze społecznym, historycznym, kulturalnym, sportowym czy ochotniczych strażach pożarnych. Ich praca w tych podmiotach jest zauważana przez mieszkańców jak również władze samorządowe i rządowe, których owocami są liczne wyróżnienia i nagrody, które otrzymali.
  W swoim podsumowaniu Przewodniczący Klubu omówił inwestycje drogowe. Wspomniał tutaj o środkach z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Dzięki tym środkom wyremontowano wiele zadań drogowych na terenie powiatu.
  Podsumowując konferencję dalej w wielu naszych zapytaniach i interpelacjach Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego nie potrafił jasno i merytoryczne odpowiedzi na zadane w nich pytania. Nagminnie pojawiały się nieprecyzyjne dane. Poddajemy pod wątpliwość dalsze funkcjonowania Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w obecnej formie. Będziemy dalej baczne analizować sytuację Powiatu Dzierżoniowskiego i o naszych wnioskach Państwa informować. Szanowni Państwo dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Na koniec radny Marcin Pięt złożył Bożonarodzeniowe i Noworoczne życzenia.
  Marcin Pięt, przewodniczący Klubu Radnych PiS.
  Foto: Kazimierz M. Janeczko, redaktor GWP.
  Relacja filmowa doba.pl >>