OKRĘG WAŁBRZYSKI
Michał Dworczyk - 09.12.2020.
Michał Dworczyk
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2020 roku
to 198 mln zł dla całego południa Dolnego Śląska! - 17.12.2020.
Michał Dworczyk - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2020 roku to 198 mln zł dla całego południa Dolnego Śląska! - 17.12.2020. Michał Dworczyk - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2020 roku to 198 mln zł dla całego południa Dolnego Śląska! - 17.12.2020.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2020 roku to 198 mln zł dla całego południa Dolnego Śląska! Dofinansowane zostały w szczególności gminy, które do tej pory nie otrzymywały dużego wsparcia. Kto najgłośniej oprotestowuje dotacje dla mniej zamożnych gmin z obszaru Sudetów? Niektórzy przedstawiciele opozycji oraz wspierające ich media (vide Gazeta Wyborcza Wrocław, którzy postanowili kontynuować realizowaną przez 8 lat koncepcję wspierania dużych miast kosztem mniejszych miejscowości.
Pani Monikce Wielichowskiej - warto przypomnieć, że mieszkańcy naszego subregionu ocenili taką praktykę i wybrali model zrównoważonego rozwoju prezentowany przez Prawo i Sprawiedliwość, który zamiast krzyku i jałowych propozycji niesie za sobą realizację konkretnych postulatów - tych wielkich (budowa S8 i S5, które za czasów PO nie miały szans na realizację) i mniejszych (takich jak odbudowa linii kolejowej nr 341 Dzierżoniów – Bielawa, rewitalizacja chodników, remonty domów kultury, przebudowa obiektów sportowych, modernizacja obiektów leczniczych, etc.).
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to kolejny, obok Funduszu Dróg Samorządowych, program rządu Mateusz Morawiecki, który nie tylko podnosi jakość życia mieszkańców, ale realnie wspiera lokalne samorządy - także małe gminy i biedniejsze powiaty. Konsekwentnie odwracamy trend praktykowany przez koalicję PO i PSL, ale nie zapominamy o wsparciu większych miast – RFIL to w końcu także 35 mln zł skierowanych do Wałbrzycha, Świdnicy, Dzierżoniowa i Kłodzka – ośrodków, których Włodarze nie słyną ze szczególnej sympatii wobec naszego obozu #StopFakeNews!
P.S. Proponuję – zamiast krzyku zabierzcie się do konkretnej pracy na rzecz Regionu!
Źródło: facebook.com/DworczykMichał. >>.