MIASTO
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 - 22.12.2010.
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021.
Osoby, mieszkańcy Dzierżoniowa, o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z usługi asystenta osobistego.
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - W 2021 ROKU USŁUGA BEZPŁATNA.
Zapisy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie telefonicznie pod numerem 74 831 02 01 wew. 212 do 28 grudnia br.
PROSZĘ PRZEKAZAĆ INFORMACJE KAŻDEJ OSOBIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ LUB ICH RODZINOM
Dział Pomocy Środowiskowej
Podstawowym zadaniem Działu Pomocy Środowiskowej jest organizowanie i prowadzenie działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy, a przede wszystkim aktywizowanie środowiska lokalnego do podejmowania inicjatyw na rzecz osób wymagających pomocy.
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej - Irena Markiewicz - telefon:74/ 831-02-01 wew.208, pokój nr 8, przyjmuje Klientów: we wtorki w godz. 11:00 - 14:00, w czwartki 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:30. Praca socjalna to także podejmowanie działań na rzecz osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, dla których nasza pomoc jest niezbędna w celu zapewnienia im godnych warunków życia. Wychodząc więc naprzeciw problemom tej szczególnej grupy klientów pomocy społecznej utworzony został w Ośrodku zespól zadaniowy ds. usług opiekuńczych zajmujący się kompleksowo problemami osób starszych i niepełnosprawnych - czytamy w serwisie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.
Opracował Kazimierz Szabat, Klub Radnych PiS RM.
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021" w Dzierżoniowie to efekt zabiegów radnych PiS Rady Miasta, którzy wystąpili do burmistrza z propozycją o wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie środków finansowych na realizację programu.