POWIAT
IV Przystanek Niepodległość.
Briefing prasowy podsumowujący pierwszy rok działalności Klubu Radnych PiS
w Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego - 21.11.2019.
Marcin Pięt. MARCIN PIĘT przewodniczący Klubu Radnych PiS: Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie przybyłych gości i zaproszone media na konferencję prasową Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego. Wynik wyborów samorządowych w 2018 roku sprawił, że nasz komitet po raz pierwszy wygrał wybory do tego organu samorządowego zdobywając ponad 12 tys. głosów. Tym samym zostaliśmy największym ośmioosobowym klubem w radzie powiatu w którego składzie znalazły się następujące osoby: Małgorzata Greiner, Grażyna Król, Krzysztof Bielawski, Dariusz Gortych, Janusz Maniecki, Marcin Pięt, Maciej Rojek oraz Janusz Szpot. Jednak reprezentant naszego klubu nie został członkiem prezydium Rady Powiatu co uznajemy jako złamanie dobrych obyczajów. Wtedy właśnie 22 listopada 2018 roku odbyła się I sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego VI Kadencji. Od tego wydarzenia minął rok czasu. Jest to dobry moment, żeby Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość dokonał przed wyborcami sprawozdania ze swojej działalności. Nasza konferencja zostanie podzielona na kilka bloków tematycznych, które zaprezentują poszczególni członkowie naszego klubu. Łącznie ponad czterdzieści interpelacji i zapytań wystosowanych do Zarządu Powiatu pozwoliło nam wyciągnąć wiele wniosków. O tych z zakresu służby zdrowia i szpitala powiatowego powie nam radny Maciej Rojek, którego poproszę o zabranie głosu.
Maciej Rojek. MACIEJ ROJEK: Szpital w Dzierżoniowie jest bardzo ważną instytucją służby zdrowia na terenie naszego powiatu. Jego dobro i sprawne funkcjonowanie powinno leżeć każdemu szczególnie na sercu. Jednak w jego działaniu jest wiele mankamentów. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Jednak trzeba wskazać na pewne liczby. NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. Za 2018 rok wykazał stratę wysokości ponad 3 milionów a właściciel, czyli Zarząd Powiatu przydziela panu prezesowi wynagrodzenie zmienne, czyli tzw. nagrodę roczną. Szanowni Państwo to jakiś absurd. Nie jedyny. Kolejny to sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej, która w 2018 roku podjęła 6 uchwał (z czego 4 to ustawowe) na siedmiu posiedzeniach , a jej koszt w postaci diet członków i obsługi organu wyniósł ok 98 tys. Nadmienić należy, że jeden z członków Rady Nadzorczej jest również Sekretarzem Powiatu. W odpowiedzi na nasze interpelacje i zapytania odnośnie szpitala pojawia się wiele nieścisłości. Jedną z nich jest niewłaściwe wskazanie kwoty zwiększenia ryczałtu na świadczenia z NFZ-u na 2019 rok. Przypomnę, że szpital jest wciąż dofinansowywany przez Powiat w postaci zwiększenia kapitału zakładowego, który już w tym roku wyniósł ok 2 mln zł. Za I półrocze br. również sytuacja jest tragiczna, starta na koniec roku może przewyższyć tą za ubiegły rok. Rada na 3 posiedzenia podjęła 4 uchwały, w tym wszystkie wymagane ustawowe. Więc nie widać szans na jakąkolwiek poprawę. Czy taki styl zarządzania placówki i bierność Rady Nadzorczej nie jest dostrzegany przez Zarząd Powiatu? Te pytanie pozostawiam do odpowiedzi dla Pana Starosty. Dziękuję.
Janusz Maniecki. JANUSZ MANIECKI: Szanowni Państwo, edukacja obok ochrony zdrowia jest najważniejszym zadaniem samorządu powiatowego. Dlatego uważnie przyglądamy się tej sferze działań Zarządu Powiatu i staramy się aktywnie w nich uczestniczyć. Pierwsza kwestia jest zamiar likwidacji ZS w Pieszycach, zgłoszony przez Zarząd Powiatu. Odbyły się już pierwsze konsultacje społeczne w tej sprawie. Klub radnych PiS wspiera stanowisko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który naszym zdaniem przedstawił najkorzystniejszą i kompleksową propozycje rozwiązania tej kwestii. Przypomnę też, że decyzję o ewentualnej likwidacji ZS w Pieszycach radni powiatu muszą podjąć do końca lutego 2020 roku. Druga sprawa to dalszy los dwóch SOSW – w Dzierżoniowie i Piławie Górnej. Proponowane dotychczas rozwiązania nie znajdują naszej akceptacji, bo nie są propozycją trwałego i satysfakcjonującego wszystkich rozstrzygnięcia. Na pewno dużo łatwiej jest likwidować niż coś budować, a edukacja specjalna, nawet jeśli generuje straty, powinna być objęta szczególną troską przez władze powiatu. Trzecią kwestią w tym obszarze jest brak spójnego planu nowej sieci szkół ponadpodstawowych w powiecie. Liczymy, że zostanie on przedstawiony niebawem, tak byśmy mogli uczestniczyć w dyskusji nad nim.
Dariusz Gortych. DARIUSZ GORTYCH: Trzeba przyznać, że na przestrzeni ostatnich kilku lat znacznej poprawie uległ stan dróg powiatowych. Nie zmienia to faktu, że na wielu odcinkach są wymagane dalsze kosztochłonne inwestycje. Między innymi z uwagi na obecne możliwości pozyskiwania środków finansowych dziwi fakt, iż Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego nie jest dobrze przygotowany do aplikacji o środki finansowe na dalsze inwestycje drogowe. Tu warto wskazać jako pozytywny przykład samorząd powiatu świdnickiego, który z rządowego programu PiS, czyli Funduszu Dróg Samorządowych w tym roku pozyskał prawie 14 mln zł na 6 zadań o łącznej wartości ok 18 mln zł. Dodatkowo Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego ogłosiła wszystkie sześć przetargów na remonty i przebudowę powiatowych tras o długości ponad 18,7 km. Obecnie zostały one już rozstrzygnięte a pierwsze zadania inwestycyjne mają zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku. Na czerwcowej sesji rady powiatu pan Starosta powiedział: „W imieniu Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego zapewniam, że podejmiemy starania, aby obecny rok był co najmniej tak udany dla naszego samorządu i całego powiatu jak poprzedni.” Jak do tej pory w aspekcie „drogowym” te starania są mało efektywne i obawiamy się, że niewykorzystanie szansy na pozyskanie tak znacznych środków spowoduje brak możliwości modernizacji dróg powiatowych w zakresie jakim byśmy sobie tego życzyli. Tak jak sam Pan Starosta podkreślał w wywiadzie telewizyjnym z FDS-u można liczyć na „pokaźne wsparcie”, które jest „niezbędne” do dofinansowania tych inwestycji. Panie Starosto prosimy o konstruktywne kroki w obszarze poprawy powiatowej infrastruktury drogowej! Ostatni omawiany przeze mnie aspekt dotyczy miejsca magazynowania odpadów na ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, który był nie właściwie przygotowanym placem do tego typu działalności a jego funkcjonowanie może mieć wpływ na okoliczne otoczenie w tym na jakość wody np. na terenie POD Kolejarz. Dziękuję.
MARCIN PIĘT - podsumowując naszą konferencję do wypowiedzi moich kolegów pozwolę sobie dodać, że w wielu naszych zapytaniach i interpelacjach Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego nie potrafił jasno i merytoryczne odpowiedź na zadane pytania. Nagminnie pojawiały się nieprecyzyjne dane. Poddajemy pod wątpliwość sprawność funkcjonowania Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego np. problemy z funkcjonowaniem nowego BIP-u oraz nie dostosowanie go do wymogów ustawowych oraz Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, którego funkcjonowanie musi być wspieranie m.in. poprzez kolejne uruchamianie rezerwy ogólnej. W swoich w wnioskach do budżetu na 2020 rok oprócz zadań inwestycyjnych wnioskowaliśmy o podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników średniego szczebla, bo uważamy, że im należą się. A nadmienić należy, że w przypadku nauczycieli są one niższe, co również wykazało zapytanie naszego klubu. Będziemy dalej baczne analizować sytuację Powiatu Dzierżoniowskiego i o naszych wnioskach Państwa informować. Szanowni Państwo dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Jeśli są pytania to jesteśmy do państwa dyspozycji. Dziękuję. 
Foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.