MIASTO
Propozycja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Stanowiska Rady Miejskiej dotyczącej powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową - 25.11.2019.
Propozycja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Stanowiska Rady Miejskiej dotyczącej powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową - 25.11.2019.
Dzieci są nietykalne. Kto podniesie na nie rękę, tę ideologiczną rękę, ten podnosi rękę na całą wspólnotę. Kto chce dzieci zatruć ideologią, odgrodzić od rodziców, kto chce rozbić więzi rodzinne, kto chce bez zaproszenia wejść do szkół i pisać ideologiczne podręczniki, ten podkłada pod Polskę ładunek wybuchowy, ten chce wywołać w Polsce wojnę kulturową. Nie będzie tej wojny, nie dopuszczę do niej, a jeśli znajdą się tacy, którzy ją wywołają, to my ją wygramy, wygra ją rodzina, bo rodzina to wartość arcypolska - powiedział w expose premier Mateusz Morawiecki.

Mając na uwadze dobro dzieci, młodzieży, rodziny oraz wsłuchując się w głos mieszkańców radni PiS przygotowali projekt stanowiska Rady Miejskiej dotyczącej powstrzymania przez wspólnotę samorządową ideologii „LGBT”.
- Nie wykluczamy i nie stygmatyzujemy osób o odmiennej orientacji seksualnej jedynie wyrażamy nasz sprzeciw wobec ideologii LGBT – nie wobec osób, bo każdej osobie okazujemy szacunek; ten szacunek nakazuje nam okazywać religia katolicka, chrześcijaństwo, bo to są nasze siostry i bracia. My sprzeciwiamy się złu, które oni wyrządzają i złu, które oni chcą propagować i propagują. Nie sprzeciwiamy się im jako osobom, tylko ideologii którą wyznają, bo ich działanie jest szkodliwe dla rodziny i państwa - mówią wnioskodawcy.
13 sierpnia 2019 roku projekt wpłynął do Biura Rady Miejskiej w Dzierżoniowie, do listopada był skutecznie blokowany i nie znalazł się w porządku obrad sesji wrześniowej i październikowej. 25 listopada po rozpoczęciu sesji radni PiS zgłosili formalny wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt stanowiska Rady Miejskiej dotyczącej powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową, niestety głosami radnych Klubu Radnych Nowoczesny Dzierżoniów Dariusza Kucharskiego i Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy poprawka uzupełnienia porządku obrad 13. sesji Rady Miasta Dzierżoniowa została odrzucona. Ocenę podjętej decyzji przez radnych koalicji rządzącej miastem pozostawiam czytelnikom. Dodam tylko, że niżej można zapoznać się z projektem radnych PiS. Pragnę również przypomnieć, że na wniosek mieszkańców 29 września 2014 roku Rada Miejska Dzierżoniowa jednogłośnie przyjęła Oświadczenie Nr 8/2014 w sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią gender. Przyjęte oświadczenie i obecny projekt stanowiska RM niewiele się różnią, wobec tego należy postawić pytanie, dlaczego radni koalicji nie wsłuchują się w głos wyborców i nie chcą dopuścić do procedowania projektu radnych PiS?
Kazimierz M. Janeczko PO AK.


Projekt Stanowiska RM Dzierżoniowa.

Oświadczenie RM RM 8/2014 Rady Miasta Dzierżoniowa.